Kwaliteitsbeleid Proxy

Het kwaliteitsbeleid van Proxy is gefocust op het ervoor zorgen dat kwaliteitsbewaking een wezenlijk onderdeel van de organisatiecultuur is.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een kwaliteitsmanagementsysteem, waardoor op een effectief en efficiënte manier de gewenste producten en diensten geleverd kunnen worden aan de klant.

 

Het toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem behelst:

  • Het management van de benodigde processen en procedures om een optimaal klanttevredenheidsniveau te behalen
  • het verlagen van de kosten en het verhogen van efficiency van de dienstverlening
  • continue verbeteringen

Hierdoor maakt het kwaliteitsmanagementraamwerk deel uit van de dagelijkse business van het bedrijf en wordt onderbouwd door een degelijke structuur voor kwaliteitsbewaking.

Proxy onderschrijft de handhaving van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de normen van ISO9001:2015 en bevordert duidelijke meetbare resultaten in al haar zakelijke activiteiten. Daarvoor, en ook om voortdurend in verbetercyclus te blijven, gebruikt Proxy meetbare Key Performance Indicators (KPI’s) die op de Service Level Agreements (SLA’s van MST) en op de overige zakelijke afspraken afgestemd zijn.

Proxy is er van overtuigd dat kennis, expertise en vaardigheden van haar medewerkers een belangrijkste fundamentdeel van kwaliteit van haar producten en diensten zijn. Daarom streeft Proxy ernaar dat de beste specialisten binnengehaald en -gehouden worden. Dit wordt gefaciliteerd door het aanbieden van professionele opleidingen, trainingen en certificeringen, in combinatie met een open en inspirerende bedrijfscultuur.

  • De directie heeft zich tot taak gesteld dat door haar geformuleerd kwaliteitsbeleid en de hieruit vastgestelde doelstellingen bekend zijn bij de medewerkers.
  • Het kwaliteitsbeleid wordt door de directie van Proxy jaarlijks geverifieerd en aangepast.
  • Het beleid van de directie is tevens gericht op het voortdurend verbeteren van het kwaliteitssysteem. Daartoe worden jaarlijkse meetbare doelstellingen geformuleerd met bijbehorende plannen.
  • De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en getoetst aan de geformuleerde doelstellingen.
  • Door de directie is een kwaliteitsmanager aangesteld voor een aantal uren per week voor het beheren van het kwaliteitssysteem, zodat deze de actuele situatie weergeeft.

Proxy is ISO9001:2015 gecertificeerd.

Proxy

Proxy ondersteunt klanten op het gebied van Linux, Unix en Open Source en verwante technieken. Met zo’n 60 specialisten en meer dan 20 jaar ervaring werken we aan de verbinding tussen mens en techniek.

Contactinformatie

Proxy Services B.V.

Delftweg 128
3043 NB Rotterdam

Tel: +31 10 245 1800
Servicedesk: +31 245 1802

Email: info@proxy.nl
Web: https://www.proxy.nl/