Privacy verklaring

Via de website Proxy worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Proxy acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Uw privacy is voor Proxy Services B.V. van groot belang.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij er zorgvuldig mee om gaan.

In deze privacyverklaring is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van prospects, huidige- en voormalige klanten van Proxy Services B.V. verwerken. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van deze privacyverklaring, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 november 2019.

Wat is een persoonsgegeven?

Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming.

Wanneer is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens?

Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Proxy Services B.V. kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

Welke soorten gegevens verwerken wij?

Proxy Services B.V. kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:

 • de bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen;
 • financiële gegevens van uw onderneming, zoals uw BTW nummer en uw bankrekeningnummer;
 • de contactgegevens van uw inkopers, uw ICT contactpersonen en van de overige contactpersonen binnen uw onderneming (NAW gegevens, mailadres, telefoonnummer);
 • uw locatiegegevens van apparatuur waar onderhoud verleend moet worden aangevuld met uw contactpersoon;
 • onze communicatie met u, zoals chatberichten via social media, contact met onze Sales en Support afdeling;
 • indien u een contactformulier op een van onze websites invult, welke nieuwsbrieven uw onderneming wenst te ontvangen, en informatie over of een nieuwsbrief is geopend en op welke link in een e-mail is geklikt;
 • informatie die wij verzamelen als u een van onze websites bezoekt, zoals uw IP-adres, doorverwijzende website, surfgedrag, cookies en vergelijkbare technologieën;
 • informatie die wij van de provider van social media (o.a. Facebook en LinkedIn) ontvangen, afhankelijk van uw instellingen voor social. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij van een provider ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen verwijzen wij u naar de website en/of het privacy beleid van de provider van het sociale netwerk;
 • overige informatie die u met ons deelt, zoals interesses en voorkeuren die u met ons deelt, een reactie op social media of deelname aan een klantenonderzoek;
 • uw deelname aan evenementen, inspiratiesessies en trainingen.

Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?

Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten en het onderzoek en de analyses die we doen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Proxy Services B.V. rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk.

Prospects

Wij werken met aangekochte belmarketing lijsten die gegevens bevatten waar óf uw onderneming, óf uzelf expliciete toestemming voor heeft verstrekt. In dit kader kunnen wij telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming interesse heeft in de dienstverlening van Proxy Services B.V. Uiteraard doen wij enkel zaken met gerenommeerde partijen, van wie wij verwachten, dat zij uw voorkeur respecteren.

Klanten

Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij onze dienstverlening zoals het uitleveren van orders en het verlenen van onderhoud optimaal uit kunnen voeren.

Contactgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bedrijfsnaam

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden, die toestemming hebben gegeven, en klanten willen informeren over onze producten en/of diensten. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Contactformulier

Wij bieden via de website de mogelijkheid om vragen te stellen, offerte verzoeken te versturen, demo’s aan te vragen of content middelen te downloaden middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Enkel de bedrijfsnaam en het mailadres zijn verplicht, voor de rest kiest u zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail
 • Via social media.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren, ontvolgen of de afmeldoptie gebruiken.

Verbeteren dienstverlening

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken voor marketingactiviteiten en analyses, onderzoek en rapportages om onze dienstverlening te verbeteren, onze klanten te kunnen informeren, inspireren, om onze klantencontacten te verbeteren en om het design en de inhoud van onze websites en ons online bestelplatform te kunnen verbeteren.

Camerabeveiliging

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om met camera’s onze eigendommen, bezoekers en medewerkers te beschermen. De camerabeelden worden enkel voor deze doeleinden gebruikt. De camera beelden worden in een kluis bewaard en uitsluitend bij een gerechtvaardigd doel bekeken. De beelden worden na 4 weken verwijderd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Proxy Services B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Proxy Services B.V.) tussen zit.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Cookie beleid

Proxy Services B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Proxy Services B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies in uw browser beheren

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk hier de toelichting ‘Cookies wat zijn het en wat doe ik ermee?’.

Piwik Pro Analytics

Wij gebruiken Piwik Pro Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken.

Een specificatie van alle cookies, inclusief de naam, functie en bewaartermijn vindt u hier.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te delen met een of meerdere vendoren, distributeurs of leveranciers als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Proxy Services B.V. heeft met uw onderneming. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Proxy Services B.V. aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Proxy Services B.V. de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Overheidsinstanties

We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacy verklaring zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Proxy Service B.V. de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, indien wij de gegevens voor statistisch onderzoek willen gebruiken.

Prospect gegevens worden bewaard totdat de relatie aangeeft niet langer als prospect beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct. De verwerking van de verwijdering kan enkele weken duren, waardoor het mogelijk is dat uw onderneming nog wordt benaderd, ook nadat de gegevens zijn verwijderd.

De bewaartermijn van de gegevens van klanten is één jaar na stopzetting van alle activiteiten, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor analyses en onderzoek.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Klacht indienen?

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.